Gulfeber

Bestill vaksinen nå!

Bestill

Gulfeber er en virussykdom med høy dødelighet.

Risiko og smitte

Viruset finnes i deler av Afrika og Sør-Amerika (se kart nederst på siden) og overføres via mygg. Myggarten stikker vanligvis på dagtid. God myggstikkbeskyttelse er derfor viktig.

Gulfebervaksine

Den mest effektive beskyttelsen er vaksine (stamaril) . Dette er en levende svekket vaksine, og én dose gir livslang beskyttelse. Vaksinen er den eneste som er obligatorisk for innreise i en del land. For å komme problemfritt gjennom tollen må du vise et sertifikat på at vaksinen er satt. Sertifikatet utstedes kun på autoriserte vaksinasjonsklinikker, som blant annet Sentrum Reisemedisin. Land uten sykdomsrisiko vil noen ganger kreve sertifikatet, dersom du ankommer fra et land med gulfeber. Dette er et tiltak for å hindre utbredelsen av viruset.

Enkelte land med gulfeber krever ikke vaksinen før innreise, men du bør likevel vurdere vaksinen for å unngå å bli smittet. Krav til sertifikat skifter ofte, og vaksinasjonssentre skal være oppdaterte på dette. Sertifikatet blir først gyldig 10 dager etter vaksinen er satt.

Ikke alle kan vaksinerers mot gulfeber. Vaksinen skal ikke gis til gravide, ammende eller personer med alvorlig eggallergi.  Reisende som er immunsvekket på grunn av sykdom eller medisiner skal heller ikke ha vaksinen. For eldre vil vi i hvert tilfelle vurdere risikoen for gulfeber opp mot risikoen ved å sette vaksinen, da det er rapportert alvorlige bivirkninger av gulfebervaksinen hos eldre over 60 år. Barn under 9 måneder skal ikke vaksineres, da alvorlig bivirkning også er rapportert i denne aldersgruppen.

I tilfeller der vi fraråder vaksinasjon vil vi isteden utstede en fritagelsesattest, der vi bekrefter at vaksinen ikke kan gis. Dette vil vanligvis bli godkjent.

Bivirkninger ved vaksinen

Feber og lette influensalignende bivirkninger kan oppstå 5-12 dager etter vaksinasjon. Alvorlige bivirkninger er rapportert, men er svært sjeldne.

                 

Kilder: WHO, CDC, Folkehelseinstituttet

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram