skip to Main Content
Skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitits (TBE). Flåttvaksinen gir god beskyttelse mot sykdommen.

Smitte og risiko

Sykdommen skyldes TBE-virus som overføres med flått. Smitteoverføring foregår hovedsaklig fra april til utpå høsten. Ca 10 % får lammelser, mens 1 % av de smittede dør.

TBE er relativt vanlig i Sentral og Øst-Europa. Den er forekommer også rundt Østersjøen (Baltikum, Gotland, Åland og deler av Stockholms skjærgård). Vaksinen bør vurderes av deg som skal drive friluftsliv i skog i disse områdene.

tbe_europa

I Norge lever flåtten langs kysten helt nord til Bodø. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.  I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått som er bærere av TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Der det er påvist TBE i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men bare i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud er det kjent at mennesker har blitt smittet. Sykdommen er sjelden i Norge, ni tilfeller ble meldt Folkehelseinstituttet i 2015.

flattkart.jpg

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2015 med antatt smittested i Norge.

Flåttvaksine

Basisvaksinasjon består av 2 doser med 1-3 måneders mellomrom, helst før sesongen begynner. Intervallet mellom første og andre dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyttelse. Tredje dose kan gis etter 5-12 måneder før neste sesong. Beskyttelsen er 90% etter 2 doser og 97% etter 3 doser. Dersom videre beskyttelse ønskes kan man sette ny dose etter 3 år og så med 5 års intervall. Vaksinen gis ikke til barn under ett år. Den gis vanligvis ikke til gravide. Eldre skal revaksineres hvert tredje år.

Flåttvaksinen beskytter kun mot skogflåttencefalitt, IKKE mot borrelia.

Bivirkninger

Relativt mange får smerter, hevelse og rødhet rundt instikksstedet, men dette går over i løpet av få dager. Kortvarig feber er vanlig hos barn etter første dose. Sykdomsfølelse hos mindre enn 10%.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet