Skogflåttencefalitt (TBE)

Bestill vaksinen nå!

Bestill

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Borne Encephalitits (TBE). Flåttvaksinen gir god beskyttelse mot sykdommen. Hvis du er mye ute i skog og mark  bør du vurdere vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE).

Smitte og risiko

Sykdommen skyldes TBE-virus som overføres med flått. Smitteoverføring foregår hovedsaklig fra april til utpå høsten. Ca 10 % får lammelser, mens 1 % av de smittede dør.

Vaksinen er særlig aktuell hvis du bor eller ferierer på Sør-Østlandet. Flåtten er imidlertid observert i de fleste norske fylker. Den lever langs kysten helt nord til Bodø.

Det er likevel bare registrert smittede i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Folkehelseinstituttet får årlig meldt 15-20  tilfeller av sykdommen hvor pasienten er antatt smittet i Norge. I 2019 ble det meldt inn 35 tilfeller av TBE til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet).

TBE er relativt vanlig i Sentral og Øst-Europa. Den forekommer også rundt Østersjøen (Baltikum, Gotland, Åland og deler av Stockholms skjærgård). Vaksinen bør vurderes av deg som skal drive friluftsliv i skog i disse områdene, og mange  svensker er vaksinert mot TBE.

Det er funnet antistoffer fra TBE i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Smitten kommer fra dyr til menneske via flått.

Flåttvaksine

Basisvaksinasjon består av 2 doser med 1-3 måneders mellomrom, helst før sesongen begynner.

Intervallet mellom første og andre dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyttelse.

Tredje dose kan gis etter 5-12 måneder før neste sesong. Beskyttelsen er 90% etter 2 doser og 97% etter 3 doser.

For videre beskyttelse kan man sette ny dose etter 3 år og så med 5 års intervall. Vaksinen gis ikke til barn under ett år. Den gis vanligvis ikke til gravide. Eldre skal revaksineres hvert tredje år.

Flåttvaksinen beskytter kun mot skogflåttencefalitt, IKKE mot borrelia, som er en bakterie som flåtten også overfører. For å forebygge flått er det viktig å bruke en god myggspray som inneholder DEET.

Bivirkninger

Relativt mange får smerter, hevelse og rødhet rundt instikksstedet, men dette går over i løpet av få dager. Kortvarig feber er vanlig hos barn etter første dose. Sykdomsfølelse hos mindre enn 10%.

Ta kontakt for vaksinering

Kilde: Folkehelseinstituttet og flåttsenteret.no

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram