skip to Main Content

Smitte og risiko

Polio var tidligere en utbredt sykdom i Norge, men takket være et omfattende vaksinasjonsprogram var siste nasjonale tilfelle i 1963. Viruset smitter vanligvis gjennom forurenset drikkevann. Et av symptomene er alvorlige lammelser. Selv om polio er sjelden på verdensbasis er det stadig nye utbrudd. Dette skyldes vanskeligheter med å vaksinere befolkningen. Risikoen for å komme i kontakt med poliovirus er nå størst i Pakistan og Afghanistan.

Poliovaksine

Det er viktig for alle å vaksinere seg for å bidra til utryddelse av polioviruset og beskytte seg selv. Mennesket er eneste vert for sykdommen, og av den grunn er det mulig å utrydde den gjennom vaksonasjon. Poliovaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i de fleste land. Det anbefales revaksinering hvert 10. år. Ved reise til Pakistan, Afghanistan, Guinea, Nigeria, Ukraina, Madagaskar, Laos og Myanmar anbefaler FHI ny dose dersom det er mer enn 1 år siden forrige vaksine.

Dersom du ikke er barnevaksinert må du ta tre doser på dag 0, etter 1 måned og til slutt etter 7 måneder. Vaksinen til revaksinering kommer enkeltvis eller sammen med kikhoste, stivkrampe og difteri (Boostrix-polio).

Bivikninger: Vaksinen har få bivirkninger, men noen får rødhet og ømhet på instikksstedet. I sjeldne tilfeller kan man få kortvarig feber og allergisk hudreaksjon.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet, BBC

 

Kart som viser land med polio i 2012