skip to Main Content
Influensavaksine

Influensavaksine kr 375,-

Influensa og Covid-19

En influensavaksine vil ikke beskytte mot coronavirus, men kan forhindre en belastende dobbeltinfeksjon med begge disse virusene samtidig. Siden symptomene på influensa og Covid-19 er så like er det ikke mulig å skille dem fra hverandre uten en medisinsk test. FHI og Helsedirektoratet oppfordrer alle til å holde seg hjemme hvis de er syke. En influensaepidemi vil derfor føre til høyt sykefravær, økt belastning på helsevesenet, overforbruk av coronatester og unødig bruk av isolasjon og karantene i påvente av prøvesvar. Mange vil i år oppleve engstelse som følge av sykdomsfølelse og symptomer som sammenfaller med influensa og Covid-19.

Smitte og risiko

Influensaepidemier rammer Norge hvert år, vanligvis i perioden desember til april. Både influensavirus A og B kan smitte mennesker. Hvilket virus som dominerer sesongens sykdomsutbrudd vil variere. Det smitter mellom mennesker via dråper i luften eller ved direkte kontakt.

Tiden fra man blir smittet til symptomene bryter ut er vanligvis en til fire dager. De fleste vil få feber, muskelsmerter, hodepine og nedsatt allmenntilstand. Det er også vanlig med luftveissymptomer som sår hals, hoste og tett nese. Mange av dem som smittes har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Influensa rammer mellom 5% og 30% av befolkningen hvert år og noen av de syke kan få komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Viruset fører årlig til cirka 1000 dødsfall Norge. De fleste som dør er eldre eller alvorlig syke.

Influensavaksine

En influensavaksine består av fire virusstammer og sammensetningen endres fra år til år. Det er WHO (Verdens Helseorganisasjon) som bestemmer hvilke virus sesongens vaksine skal inneholde og den blir vanligvis tilgjengelig i månedsskiftet september/oktober. Unge, friske mennesker oppnår ca. 80 % effekt av vaksinen, mens eldre og/eller syke kun kan forvente ca. 60 % effekt. Har du kronisk syke i nær omgivelse kan det derfor være fornuftig at du vaksinerer deg for å unngå å være smittebærer. Noen får influensa til tross for at de er vaksinert, men disse vil sannsynligvis få et mildere sykdomsforløp. Vaksinen virker etter ca. to uker og gir beskyttelse minst 6 måneder. Den må derfor gjentas årlig.

Risikogrupper

1,6 millioner nordmenn tilhører en risikogruppe, det vil si at de har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Den største gruppen består av eldre over 65 år. En del er i risiko på grunn av medisinske tilstander, som f.eks. hjerte- og karsykdom, lungesykdom, diabetes eller nedsatt immunforsvar. Se Folkehelseinstituttets oversikt over risikogruppene her.

I år bør alle over 6 måneders alder vurdere å vaksinere seg på grunn av den pågående pandemien med Covid-19. Det er spesielt viktig at helsepersonell tar vaksinen.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan føre til ømhet på stikkstedet (overarmen). Noen vil også oppleve lette influensasymptomer de første dagene etter vaksinasjon. Dette er ufarlig og vil gå over av seg selv. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå allergiske reaksjoner, og vi anbefaler derfor at du sitter til observasjon i 20 minutter etter stikket.

Influensavaksine på reise

På den sørlige halvkule (Australia, Sør-Amerika, Sydlige-Afrika) er influensasesongen fra mai til september, motsatt av vår. Det er mulig å få tak i influensavaksinen til den sørlige halvkule fra Folkehelseinstituttet til personer i risikogruppen.

Det finnes ingen vaksine mot fugleinfluensa. Sykdommen fortsetter å være et alvorlig problem, særlig i Asia. De aller fleste smittes gjennom nærkontakt med dyr. Sykdommen forebygges ved å unngå markeder der de selger levende fjærkre. Se ellers CDC sine sider om fugleinfluensa.

Kilder: WHO, CDC, Folkehelseinstituttet

Vaksinasjon

Sentrum Reisemedisin tilbyr influensavaksinasjon ved din bedrift i OsloBergen og Grimstad

Vi skreddersyr yrkesvaksinasjon for din bedrift.

Bedrifter har mye å tjene på å holde sine ansatte friske. Å følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet er et viktig grep for å sikre god helse. Dagens Covid-19 situasjon gjør vaksinering enda mer aktuelt. Vi tilbyr følgende vaksinering for bedrifter:

Vi tilbyr effektiv vaksinering av store og små bedrifter på arbeidsplassen, eller på våre klinikker i Oslo, Bergen og Grimstad.  Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Mange yrker har pålegg om yrkesvaksinering. I tillegg er det smart for bedrifter å tilby vaksinering for å forebygge sykdom. Mange bedrifter tilbyr sine ansatte influensavaksine på høsten og andre vaksiner etter behov. I 2021 forventer vi stor pågang av bedrifter som ønsker å vaksinere sine ansatte og det er derfor lurt å være tidlig ute med å bestille vaksinering.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta en oppgradering av barnevaksinene hvert tiende år. En kombinasjonsvaksine inneholder alle de aktuelle komponentene (kikhoste, stivkrampe, difteri og polio) i ett stikk. Kikhoste har økt mye både blant barn og voksne de siste årene og er derfor særlig aktuell for alle over 23 år – året da barnevaksinene bør oppfriskes.

Forretningsreisende er avhengig av best mulig reiserådgivning. Les mer om reise her!

Smittevernhjelpen – Corona

Godt smittevern forebygger sykdom og fravær.
Smittevernhjelpen er et standard opplegg vi bruker for å hjelpe bedrifter med å komme i gang igjen på en trygg og sikker måte.
Våre sykepleiere vil ta en vurdering ut ifra kontorlokaler, antall ansatte, risikogrupper og hvor langt dere har kommet i tilbakevendingsprosessen. Deretter utarbeides en tiltakspakke skreddersydd for dere.
Vi har dyktige leger i bakhånd, med kompetanse innen smittevern. De jobber med dette til daglig, på hvert sitt sykehus.

Våre forslag til tiltak vil til enhver tid rette seg etter FHI og Helsedirektoratet sine oppdaterte retningslinjer. På bakgrunn av vurderingen gir vi råd om nødvendige tiltak for å sikre godt smittevern. Det er viktig at tiltak i bedriften baserer seg smittevernfaglige vurderinger. Vi anbefaler de riktige tiltakene i din bedrift – verken mer eller mindre.