skip to Main Content

Smitte og risiko

Influensaviruset tar cirka 1000 liv i Norge hvert år. De fleste som dør er eldre eller alvorlig syke. Influensa forveksles ofte med vanlig forkjølelse, men symptomene er mer alvorlig, med høy feber, muskelsmerter og slapphet over flere uker. De fleste må være borte fra jobben i en til to uker.

Influensavaksine

Influensavaksine om høsten kan være fornuftig også for deg som skal ut på reise. Influensaepidemien på den nordlige halvkule er vanligvis fra desember til mars. Det er økt risiko for å smittes på reise, og særlig ved lange flyreiser. En influensa vil redusere reiseopplevelsen kraftig.

Alle over 65 år, samt alle med kroniske sykdommer, bør ta vaksinen årlig. Vaksinering er et svært viktig tiltak for å forhindre alvorlig lungebetennelse, som ofte følger etter en influensa. Vaksinen oppnår full effekt etter ca to uker. Influensavaksine varer én sesong. Viruset varierer fra år til år og man må derfor ha ny vaksine hvert år.

Vaksinen har dessverre dårligst effekt på de som trenger den mest, som eldre og immunsvekkede. Har du kronisk syke i nær omgivelse kan det være fornuftig at du vaksinerer deg for å unngå å være smittebærer.

Bivirkninger

Vaksinen kan ha lette bivirkninger som rødhet og ømhet på innstikkstedet. Noen får lett feber og muskelsmerter. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå allergiske reaksjoner. Med dagens vaksiner er det uansett svært få bivirkninger, og bivirkningene kan ikke sammenlignes med å gjennomgå en influensa.

På den sørlige halvkule (Australia, Sør-Amerika, Sydlige-Afrika) er influensasesongen fra mai til september, motsatt av vår. Det er mulig å få tak i influensavaksinen til den sørlige havlkule fra Folkehelseinstituttet til personer i risikogruppen.

Det finnes ingen vaksine mot fugleinfluensa. Sykdommen fortsetter å være et alvorlig problem, særlig i Asia. De aller fleste smittes gjennom nærkontakt med dyr. Sykdommen forebygges ved å unngå markeder der de selger levende fjærkre. Se ellers CDC sine sider om fugleinfluensa.

Kilder: WHO, CDC, Folkehelseinstituttet