skip to Main Content

Meningokokker er bakterier som sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte. De kan føre til hjernehinnebetennelse og/eller blodforgiftning.

Unge smittes lettere

Unge er spesielt utsatt for sykdommen, og man er mer mottagelig i perioder med lite søvn og mye alkohol. Dette er årsaken til at FHI nå anbefaler vaksinen til elever i den videregående skole, spesielt de som skal delta i russefeiring. Man er også mer utsatt på reise, særlig som backpacker. Vaksinen er mest aktuell for reisende under 25 år, men kan også vurderes for eldre langtidsreisende.

I landene rundt Sahara er det relativt hyppige epidemier med hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien. Tørkeperioden fra desember til juni er høysesong. Ved pilegrimstur til Mekka er vaksinen obligatorisk, da Mekka har vært utgangspunkt for flere meningokokkepidemier.

Vaksiner mot hjernehinnebetennelse

Vi anbefaler vaksinene Menveo eller Nimenrix, som begge gir god beskyttelse mot de vanligste typene meningokokk på reise og hjemme (A,C,W135,Y). Nimenrix er godkjent for voksne og barn over 6 uker, Menveo er godkjent fra 2 års alder. Det er foreløpig ikke klarlagt varighet på vaksinene, men beskyttelsen mot typene C, W135 og Y antas å vare flere år. Beskyttelsen mot type A, som dominerer i Afrika, er best det første året etter vaksinasjon.

Siden 2014 har Bexsero (mot meningitt type B) også vært tilgjengelig i Norge. Den er godkjent fra 2 mnd alder, og grunnvaksinasjon består av 2 doser for personer over 2 år. Barn fra 2 mnd inntil 2 år trenger 3 doser. Forekomsten av meningokokk-B sykdom er for tiden lav i Norge (fem tilfeller de siste fem år). Folkehelseinstituttet anbefaler derfor først og fremst Bexsero til personer med visse immunsvikttilstander.

 

Bivirkninger: Hovedsakelig rødhet på innstikksted, men også kvalme og generell uvelhet.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet