skip to Main Content

Bestill vaksinen nå!

Smitte og risiko

Pneumokokkbakterien kan forårsake ørebetennelse, bihulebetennelse, alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Bakterien finnes i Norge, men er mer motstandsdyktig utenfor Skandinavia og kan være vanskelig å behandle. Derfor bør vaksinasjon vurderes før en reise.

Pneumokokkvaksine

Vaksinen beskytter mot 90% av bakteriestammene og gir 50-70% beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Siden pneumokokkbakterien er såpass vanlig er dette en svært viktig vaksine, selv om beskyttelsen ikke er 100%.

Vaksinen anbefales spesielt til eldre over 65 år, personer som mangler milt, eller har nedsatt immunforsvar av annen grunn, hiv, kronisk hjerte- eller lungesykdom, tidligere alvorlig lungebetennelse. Vi anbefaler den også til personer med diabetes.

En dose gir vanligvis beskyttelse i minst 7 år. Man kan ta en blodprøve for å sjekke om man fortsatt har antistoffer. Det er viktig å ikke revaksinere for tidlig, da dette vil svekke effekten av vaksinen og gi mer lokale bivirkninger.

Bivirkninger

Bivirkninger er vanligvis milde, men en del kan få smerter rundt innstiksstedet. Noen blir trøtte og uvel, dette vil gå over av seg selv.

Det fins også en annen pneumokkvaksine som er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Innføringen av denne har gitt mindre alvorlig pneumokokksykdom hos barn.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet og Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:45-6