Hepatitt A

Bestill vaksinen nå!

Bestill

Hepatitt A virus forårsaker akutt leverbetennelse, og er svært utbredt i de fleste ikke-vestlige land.

Risiko og smitte

Viruset overføres vanligvis via mat og drikke. Vi anbefaler vaksinen til alle reisemål bortsett fra Australia, USA, Canada og Vest-Europa. Sykdommen forekommer i Sør-Europeiske land, særlig dersom du spiser østers og skalldyr.

I tropiske strøk gjennomgår tilnærmet alle barn sykdommen, og merker ikke mer enn lett feber og uvelhet. Barna blir da immune mot viruset. Voksne som får sykdommen kan derimot bli svært syke og må ofte få behandling på sykehus. Symptomene er høy feber, kvalme og man blir etterhvert gul i huden.

Hepatitt A vaksine

Vaksinen (Havrix) gis i to doser. Første dose anbefales ca. 1 måned før avreise. Den andre dosen 6-12 måneder etter den første. To doser gir livslang beskyttelse.

Selv om det er kort tid til avreise, vil vaksinen gi god beskyttelse. Dette fordi hepatitt A har lang inkubasjonstid. For mange vil det lønne seg å ta den kombinerte vaksinen med hepatitt B (Twinrix).

Dersom du er usikker på om du har hatt hepatitt A eller kan ha blitt vaksinert tidligere, er det mulig å teste dette med en blodprøve.

Bivirkninger: En del får ømhet på injeksjonsstedet, noen får rødhet og hevelse. Kortvarig uvelfølelse hos et fåtall.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet,

Kartet er hentet fra WHO og viser risikoområder for hepatitt A.

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram