skip to Main Content

Bestill vaksinen nå!

Risiko og smitte

Det er årlig over 300 000 tilfeller av stivkrampe på verdensbasis, hovedsakelig blant nyfødte i u-land. Bakterien finnes i jord og smuss over hele verden, også i Norge. Alle trenger derfor stivkrampevaksine hvert 10. år.

Stivkrampevaksine

DTP-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste) ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, men det tok noen år før vaksinen var i bruk i alle landets kommuner. Dersom du har fått grunnvaksinen bør du revaksineres hvert tiende år. Mange menn har fått vaksinen siste gang i militæret. I Norge fyller vi også på stivkrampevaksinen etter åpne sår og bittskader.

Stivkrampe i vesten er vanligst hos eldre som ikke er grunnvaksinert. Siste dødsfall i Norge var i 2002 hos en eldre uvaksinert. Grunnvaksine anbefales til alle som ikke har fått barnevaksinene; minst en dose før avreise, helst en ny dose etter en måned. Etter to doser er man beskyttet i ett år. For langvarig beskyttelse bør man få en tredje dose etter seks måneder (deretter revaksinering etter ti år). Er man grunnvaksinert er det nok med en oppfriskningsdose.

Bivirkninger: En del får rødhet, hevelse og smerter på innstikkstedet. Noen får en steril hevelse som også forsvinner etter noe tid. Et lite antall får feber som går over etter noen dager.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet