skip to Main Content

Lokale helsemyndigheter melder om et utbrudd av zikafeber på flere øyer i Fransk Polynesia og Ny-Caledonia i Stillehavet, bl.a. på øya Tahiti. Sykdommen forårsakes av et virus som overføres med mygg og gir vanligvis milde symptomer. Det er rapportert ett tilfelle hos en norsk turist etter opphold på Tahiti.

Lokale myndigheter i Fransk Polynesia oppgir at det mellom oktober 2013 og 7. februar 2014 er meldt 396 laboratoriebekreftede og mer enn 8000 mistenkte tilfeller av zikafeber på flere øyer. Noen av de syke har utviket nevrologiske og autoimmune komplikasjoner som Guillain-Barré syndrom. Det er ikke meldt om dødsfall. Det er også meldt om et sekstitall tilfeller på øyegruppa Ny-Caledonia. Det pågår samtidig et utbrudd av denguefeber i området.

Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til området. Norske reisende som har oppholdt seg i Fransk Polynesia eller Ny-Caledonia og som utvikler feber, øyebetennelse, leddsmerter eller utslett, bør kontakte lege. Leger som behandler pasienter med disse symptomene bør vurdere zikafeber som en mulig differensialdiagnose dersom pasienten har oppholdt seg i de aktuelle områdene. Det har ingen hensikt å ta prøver for zikavirus hos personer uten symptomer som har oppholdt seg i det aktuelle området og som er urolig for å ha blitt smittet.

Fransk Polynesia er et område i det sentrale, sørlige Stillehavet med ca 268 000 innbyggere. Området tilhører Frankrike og har status som oversjøisk samfunn med indre selvstyre. Området består av fem øygrupper med til sammen 121 øyer, hvorav 76 er bebodde. Tahiti er den største og mest folkerike øya. Ny-Caledonia er også en fransk øyegruppe med ca. 236 000 innbyggere.

Zikafeber er ikke meldingspliktig til MSIS, men Folkehelseinstituttet ber om at mistenkte tilfeller varsles Smittevernvakta i henhold til varslingsrutiner etter det internasjonale helsereglementet.

Forebyggende tiltak

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det viktigste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen. Personer som reiser til de aktuelle områdene bør beskytte seg mot myggstikk ved påkledning (langermet skjorte, lange bukser og sokker) og bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. 

Om zikafeber

Zikafeber er en sykdom forårsaket av zikavirus som overføres med mygg og forekommer i Asia, Afrika og Oseania. Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) er vanligvis 3-12 dager. Symptomene er vanligvis milde og varer 2-7 dager med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett. Noen kan utvikle nevrologiske og autoimmune komplikasjoner som Guillain-Barré syndrom. Det er ikke vist at gravide er spesielt utsatt eller at viruset overføres fra mor til barn.  Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.

Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) har publisert en risikorapport om utbruddet i Fransk Polynesia og Ny-Caledonia:

Zika virus infection outbreak, French Polynesia – a rapid risk assessment 

Les mer om sykdommen:

Zikafeber (Smittevernboka)

(Kilde Folkehelseinstituttet)