fbpx
skip to Main Content
Sørlandet Eller Sør-Sverige? Fortsatt Mulig å Vaksinere Seg Mot TBE-virus

Hvis du bor eller ferierer på Sør-Østlandet bør du vurdere vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE) som overføres med flått. Vaksinen er anbefalt til alle som reiser til Sør-Sverige og en rekke land i Sentral-Europa og Øst-Europa.

På Sør-Østlandet anbefaler vi særlig vaksinen til deg som ferdes mye i skog og mark.

Smitte og risiko ved flåttbitt

TBE er et virus som overføres av flått. Viruset kan gi en alvorlig hjernehinnebetennelse. Folkehelseinstituttet får årlig meldt 15-20 tilfeller av sykdommen hvor pasienten er antatt smittet i Norge. Alle de syke er antatt smittet i kystkommuner i Agderfylkene, Telemark eller Vestfold (se figur)

Cirka 10 prosent av de smittede får lammelser, mens 1 prosent dør.

Smitteoverføringen skjer hovedsakelig fra april til utpå høsten.

3 eller 4 doser vaksine

De fleste trenger tre doser med TBE-vaksine. Grunnvaksinasjon består av 2 doser med 1–3 måneders intervall. Vi kan redusere intervallet til 14 dager dersom du trenger raskt beskyttelse. Tredje dose tar du etter 5-12 måneder.

Vaksinen gir 90 prosent beskyttelse etter 2 doser og 97 prosent beskyttelse etter 3 doser.

Hvis du trenger langvarig beskyttelse, må du ta en oppfriskingsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. År. Eldre over 60 og immunsvekkede skal ta til sammen 4 grunnvaksiner og bør ikke la det gå mer enn 3 år mellom hver oppfriskingsdose.

Barn under ett år skal ikke ta vaksinen. Gravide skal normalt ikke ta vaksinen.

Se også beskrivelse under vaksiner.

 Forekomst i Norge

Folkehelseinstituttet har funnet flått som bærer TBE-viruset i de fleste norske fylker.

I Norge lever flåtten langs kysten helt nord til Bodø. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.  I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått som er bærere av TBE-virus.

I de samme fylkene er det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Der det er påvist TBE i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske

Det er bare i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud det er kjent at mennesker har blitt smittet.

Forekomst i andre land

TBE er relativt vanlig i Sentral-Europa og Øst-Europa. Den er forekommer også rundt Østersjøen, nærmere bestemt Baltikum, Gotland, Åland og deler av Stockholms skjærgård. Vi anbefaler vaksine dersom du skal ut i skog og mark i disse områdene.

Annen beskyttelse mot flått

Flåttvaksinen beskytter kun mot skogflåttencefalitt, IKKE mot borrelia. Vaksinen virker altså ikke mot flåttsykdommen Lyme borreliose.

Du må derfor beskytte deg mot flåttbitt når du ferdes i områder med mye flått. Bruk mygg- og flåttmiddelet 20 % DEET på hud og permetrin på klær.