Seksuelt overførbare infeksjoner

Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) utgjør 7% av de meldepliktige sykdommene nordmenn blir smittet av på reise. De fleste smittes i Sørøst-Asia, hovedsaklig Thailand, men mange blir også smittet i Europa. En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) i perioden 2010–2014 viser at gonoré var den vanligste SOI etter utenlandsreise med hele 728 tilfeller. I samme periode ble det registrert 212 tilfeller HIV-infeksjon og 158 tilfeller syfilis etter reise.

Klamydia er den mest vanlige SOI i Norge med ca 25 000 tilfeller årlig. Det finnes ingen data på hvor mange av disse som er smittet i utlandet. Rapporten fra FHI antyder at klamydia er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen nordmenn pådrar seg ved utenlandsreise. Klamydia kan føre til sterilitet.

Hepatitt B kan forebygges med vaksine. Andre SOI forebygges best med kondom. Kondom beskytter særlig godt mot HIV, syfilis og gonoré, men selv kondom er ikke 100 prosent sikker. Både syfilis og gonoré kan behandles med antibiotika, men gonorébakterien blir stadig mer resistent. Dette vanskeliggjør behandlingen.

Det fins i dag behandling for HIV, men behandlingen helbreder ikke og har mange bivirkninger. Sykdommen vil påvirke deg resten av livet. Bruk derfor kondom. Ta med norske kondomer med sikker kvalitet.

Det er gjort mange studier rundt seksualvaner på reise. Mellom 5 og 51% har tilfeldig sex på kortere reiser, og 25-75 % av disse bruker ikke kondom.

 

Kilder: FHI, Travel Medicine (Keystone 2013)

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram