Utbrudd av denguefeber

Denguefeber er på fremmarsj flere steder i verden. I årets første fire måneder var Sør- og Mellom Amerika hardest rammet: Rapporter viser mer enn 1,3 millioner mistenkte og bekreftede tilfeller i denne verdensdelen. Verst rammet var Brasil, fulgt av Paraguay, Argentina, Colombia, El Salvador, Mexico, Peru, Venezuela, Nicaragua, Honduras og Ecuador.

Nå på sensommeren er det rapportert om utbrudd på Den Dominikanske Republikk, samt flere land i Asia. I Thailand er alle landets provinser rammet, og man ser en økningen på 20% i forhold til samme periode i 2015. Singapore rapporterer om dengueutbrudd, og antall tilfeller øker stadig i forbindelse med regntiden. Også Vietnam, Filippinene og Sri Lanka er hardt rammet.

Denguefeber er en virusinfeksjon som overføres via myggstikk. Beste forebyggende tiltak er derfor å beskytte seg mot myggstikk. Myggarten liker seg godt i byer og turistområder, og den er aktiv på dagtid.

Del denne sidens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram