fbpx
skip to Main Content
Forebygg Influensa

Nær 1 million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Årlig dør i snitt 900 personer som følge av sykdommen. Du kan forebygge influensa ved god hygiene og vaksine.

Hvert år får inntil 15 prosent av befolkningen influensa. Mange er smittet uten å bli syke, men kan likevel smitte andre, viser forskning.

Influensavaksine reduserer sjansen for å få influensa. Vaksinen redder liv, gjør folk mindre syke, fører til færre sykehusinnleggelser, gir færre varig svekket helse og reduserer risiko for komplikasjoner hos gravide og fostre.

I slutten av artikkelen kan du lese om gode vaner som forebygger influensa.

Vaksinasjon av risikogrupper

For noen kan influensa være farlig. De bør derfor å ta vaksine og kan med det oppnå stor helsegevinst. Mest utsatt er

* eldre

* kronisk syke

* de som har en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt

Eldre

Folkehelseinstituttet anbefaler alle over 65 år å ta årlig influensavaksine. Forskning viser at under influensasesongen er vaksinerte eldre mindre utsatte for hjerteinfarkt og hjerneslag enn uvaksinerte eldre. Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.

Kronisk syke

Influensavaksine anbefales til barn og voksne med

* diabetes mellitus, type 1 og 2

* kronisk luftveissykdom, som for eksempel astma

* kronisk hjerte- og karsykdom

* kronisk leversvikt

* kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade

* nedsatt infeksjonsforsvar

* svært alvorlig fedme (BMI over 40)

* annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Gravide

Alle gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) bør ta influensavaksine. Vaksinasjon av mor kan også beskytte barnet mot influensa den første tiden etter fødselen.

Gravide har noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom, som for eksempel lungebetennelse. Risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Alvorlige komplikasjoner hos mor utgjør også en fare for fosteret. Det er vist at influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.

De aller fleste gravide som får influensa blir likevel friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Informasjon til gravide om influensavaksine

Helsepersonell med pasientkontakt

Helsepersonell som har pasientkontakt bør vaksinere seg mot influensa. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de smitte pasientene sine.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem bør ta årlig influensavaksine.

De som bor med immunsvekkede

Personer som bor samme med svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den med svekket immunforsvar.

Svinerøktere

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser bør vaksinere seg mot influensa. Hensikten er å beskytte grisene mot influensasmitte for å hindre at det utvikler seg virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Slik smitter influensa

Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person, slik at viruset overføres til den friskes slimhinner.

Viruset kan også overføres indirekte via hender og gjenstander. Influensaviruset kan leve et par timer utenfor kroppen.

Vaner som forebygger influensa

God hånd- og hostehygiene forebygger smitte

Når du hoster og nyser:

* beskytt andre ved å bruke papirlommetørke foran munn og nese når du nyser

* kast lommetørkleet etter bruk

* vask så hendene

* bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig

Håndhygiene:

* vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk

* hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Bestill time for vaksinasjon