skip to Main Content
Lungebetennelsesvaksine

 

Aldri før har Sentrum Reisemedisin opplevd større etterspørsel etter vaksinen som skal beskytte mot lungebetennelse. Pågangen skyldes koronaviruset.

De to første ukene i mars i år ble det satt fire ganger flere lungebetennelsesvaksiner hos Sentrum Reisemedisin sammenlignet med hele 2019. Vi har klinikker i Oslo, Bergen, Grimstad og på Voss.

Siden midten av mars har pneumokokkvaksinen ikke vært å oppdrive på landets apoteker. Folkehelseinstituttet (FHI) innførte nye restriksjoner og vaksinen ble forbeholdt de aller mest utsatte. Det vil si pasienter som mangler milt, er stamcelletransplantert eller HIV-positiv.

Korona endret etterspørselen

Vaksinen beskytter mot pneumkokkbakterinen som kan føre til alvorlig lungebetennelse og blodforgiftning (sepsis). FHI anbefaler denne vaksinen til alle i risikogruppen. Det vil si personer med diabetes, kronisk hjerte- eller lungesykdom, immunsvikt på grunn av sykdom eller medisinbruk og alle i aldersgruppen over 65 år. Vaksinen gis vanligvis hvert tiende år, men i spesielle tilfeller kan det være aktuelt å revaksinere tidligere. Koronapandemien har gjort at flere har blitt oppmerksom på anbefalingen. Etterspørselen endret seg derfor over natten. Risikogruppen for alvorlig Corona sykdom sammenfaller med de som bør ta pneumokokkvaksinen.

Vaksinen er nå tilgjengelig                                                                                                                        

Sentrum Reisemedisin har hatt lange ventelister for personer som ønsker pneumokokkvaksinen. «Våre klinikker har nå fått ny leveranse med vaksiner» sier Elin Brautaset, sykepleier og daglig leder for Sentrum Reisemedisin. Alle som er interessert i vaksine kan ta kontakt via epost, så vil vi gi deg time såsnart som mulig.

«Det er viktig at våre kunder ikke oppsøker klinikkene uten avtale», fortsetter Brautaset. «Vi har strenge smitteverntiltak ved våre klinikker, bl.a. ved å begrense antall kunder på venterommet til enhver tid. Vi prioriterer vaksine til personer i risikogruppe, tilføyer Brautaset.

Ta kontakt med oss for time til vaksinering😊