skip to Main Content
Gulfeber I Brasil – Oppdatert Informasjon

Pågående gulfeberutbrudd i Brasil

I begynnelsen av 2017 varslet brasilianske helsemyndigheter om et gulfeberutbrudd i landet. Mellom januar og april har mer enn 1 000 tilfeller blitt rapportert, med nesten 300 døde. De fleste bekreftede tilfeller er fra følgende seks stater i Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Tocantins, Goías og Rio Grande do Norte, men store deler av Brasil med enkelte unntak rapporterer nå gulfebertilfeller. I august 2017 ble det rapportert få tilfeller grunnet massevaksinering i aktuelle områder. Dette betyr dessverre ikke at det er unødvendig med vaksine, da gulfeber i Brasil ikke sprer seg i vesentlig grad fra menneske til menneske. 

Inntil videre anbefaler Sentrum Reisemedisin alle reisende til Brasil å ta vaksine mot gulfeber. Unntakene er foreløpig noen byer nordøst som regnes som sikre for gulfeber (Fortaleza, Natal og Recife)

Hva er gulfeber?

Gulfeber er en virussykdom som smitter via myggstikk. Vanlige syptomer er feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Noen opplever en relativt mild sykdomsvariant, mens andre blir svært syke.

Forebygging

Det finnes en svært effektiv vaksine, og 99 % av de vaksinerte oppnår livslang beskyttelse etter en ukes tid. Er du immunsvekket p.g.a. sykdom eller medisinbruk, under 9 måneder eller over 60 år, vil vår lege vurdere om du kan vaksineres. Gulfebervaksinen gir livslang beskyttelse. Man kan også forebygge smitte ved å beskytte seg mot myggstikk.

 

Myndighetene i Brasil har satt i gang en massiv vaksinasjonskampanje for å beskytte innbyggerne i landet. Nå står innbyggerne i staten Rio de Janeiro for tur, ettersom tre av nabostatene er rammet. Antall nye tilfeller er synkende sommeren 2017.

 

For siste oppdaterte informasjon se ECDC sine sider.

Eller FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2017/gulfeber-i-brasil/

 

Kilde: FHI, NRK