Sykdommer

Hvilke tropiske sykdommer blir nordmenn smittet av på reise?

Mange opplever dessverre sykdom på reise. Tarminfeksjoner er de vanligste sykdommene som nordmenn smittes med i utlandet. Diarésykdommer utgjorde hele 79 % av sykdomstilfellene som ble registrert hos FHI etter utenlandsreise i perioden 2010-2014. Seksuelt overførbare sykdommer utgjorde 7 % i samme periode. Nordmenn på reise pådrar seg også hepatitt A (gulsott), denguefeber og malaria.

Hvordan kan jeg unngå sykdom på reise?

Vaksinasjon og generelle forholdsregler gir god beskyttelse mot mange sykdommer. Dette gjelder insektsbårne sykdommer, mat- og vannbårne sykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. Under en konsultasjon hos oss får du relevante råd for din reise.

Hva gjør jeg hvis jeg er blitt syk på reisen?

Hvis du har vedvarende feber, diaré eller andre  symptomer oppsøk lege som eventuelt kan henvise til et tropemedisinsk senter. Vær særlig oppmerksom når du kommer hjem fra områder med malariarisiko. Du kan få malaria flere uker etter du er kommet hjem dersom du ikke har tatt malariamedisiner. Malaria kan ha en svært akutt og rask utvikling. Husk å gjøre legen oppmerksom på at du har vært i områder med tropiske sykdommer. For eksempel parasitt sykdommer kan gi symptomer først etter lang tid.

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

Del denne sidens

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram