skip to Main Content

Hvilke tropiske sykdommer blir nordmenn smittet av på reise?

Mange opplever dessverre sykdom på reise. Tarminfeksjoner er de vanligste sykdommene som nordmenn smittes med i utlandet. Diarésykdommer utgjorde hele 79 % av sykdomstilfellene som ble registrert hos FHI etter utenlandsreise i perioden 2010-2014. Seksuelt overførbare sykdommer utgjorde 7 % i samme periode. Nordmenn på reise pådrar seg også hepatitt A (gulsott), denguefeber og malaria.

Hvordan kan jeg unngå sykdom på reise?

Vaksinasjon og generelle forholdsregler gir god beskyttelse mot mange sykdommer. Dette gjelder insektsbårne sykdommer, mat- og vannbårne sykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. Under en konsultasjon hos oss får du relevante råd for din reise.

Hva gjør jeg hvis jeg er blitt syk på reisen?

Hvis du har vedvarende feber, diaré eller andre  symptomer oppsøk lege som eventuelt kan henvise til et tropemedisinsk senter. Vær særlig oppmerksom når du kommer hjem fra områder med malariarisiko. Du kan få malaria flere uker etter du er kommet hjem dersom du ikke har tatt malariamedisiner. Malaria kan ha en svært akutt og rask utvikling. Husk å gjøre legen oppmerksom på at du har vært i områder med tropiske sykdommer. For eksempel parasitt sykdommer kan gi symptomer først etter lang tid.

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

En menneskefot med merker etter bed bugs. Minner om multiple myggstikk.

Bed bugs

Bed bugs (ofte kalt veggedyr) er rødbrune, ovale og flattrykte blodsugere som fortrinnsvis gjemmer seg…

Les mer

Chikungunyafeber

Chikungunyafeber er en virussykdom som overføres via mygg fra slekten Aedes (tigermygg). Denne arten stikker…

Les mer
Kart over utbredelse av denguefeber

Denguefeber

Denguefeber er et virus som blir overført av samme myggart som gulfeber, Aedes. Vaksine mot…

Les mer
hotelbuffet

Diaré på reise

Diaré er den desidert vanligste plagen på reise. Turistdiaré skyldes virus, parasitter eller bakterier. Mat…

Les mer
fugleinfluensa

Fugleinfluensa – en sjelden virussykdom

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugler. I noen tilfeller hvor mennesker har…

Les mer

Høydesyke

De siste årene er fotturer i Himalaya, Andesfjellene og Kilimanjaro blitt stadig mer populære. Ved…

Les mer
Viser malaria mygg som suger blod fra menneske

Malaria

Malaria er en febersykdom som er forårsaket av blodparasitten Plasmodium. De fire hovedartene er Plasmodium…

Les mer

MERS

Middle East Respiratory Syndrom (MERS) er en lungeinfeksjon forårsaket av et virus, og du bør…

Les mer

Schistosomiasis

Over 200 millioner mennesker er smittet med schistosomiasis (bilharzia), og sykdommen er dermed den nest…

Les mer

Seksuelt overførbare infeksjoner

Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) utgjør 7% av de meldepliktige sykdommene nordmenn blir smittet av på…

Les mer
sovesyke

Sovesyke

Sovesyke finnes kun i Afrika. Parasitten trypanosoma smitter ved bitt av tsetsefluen. Tsetsefluen er dobbelt…

Les mer

Zikafeber

Viruset Zikaviruset overføres til menneske via myggarten Aedes aegypti, som også bærer gulfebervirus. Denne myggen…

Les mer