skip to Main Content
Smittevern Kontor

Godt smittevern forebygger sykdom og fravær. Våre kontorer i Oslo, Bergen og Grimstad kan hjelpe deg med smittevern under pandemien.

Smittevernhjelpen er et standard opplegg vi bruker for å hjelpe bedrifter å komme i gang igjen på en trygg og sikker måte.

Våre sykepleiere vil gjøre en  risikovurdering av kontorlokaler, antall ansatte, risikogrupper og hvor langt dere har kommet i tilbakevendingsprosessen og lage en tiltakspakke skreddersydd for dere.

Vi har dyktige leger i bakhånd med kompetanse innen smittevern som jobber med dette til daglig på hvert sitt sykehus.

Våre forslag til tiltak vil til enheter tid rette seg etter FHI sine oppdaterte retningslinjer. På bakgrunn av vurderingen gir vi råd om nødvendige tiltak for å sikre godt smittevern. Det er viktig at tiltak i bedriften baserer seg smittevernfaglige vurderinger. Vi anbefaler de rette tiltakene i din bedrift verken mer eller mindre.