For mange blir det nok Norgesferie i år også. Da kan det være aktuelt å ta flåttvaksine.

På grunn av den pågående pandemien er mange mer ute i naturen, og de fleste planlegger ferie i Norge. Da er det viktig å beskytte seg mot flått. Du kan vaksinere deg mot skogflåttencefalitt og redusere sjansen for alvorlig sykdom.

Sykdom fra flått

Skogflåttencefalitt, eller Tick-borne Encephalitis (TBE) på engelsk, skyldes TBE-virus. Dette viruset finnes først og fremst hos smågnagere, men kan smitte til mennesker via flåttbitt.

Skogflåttencefalitt gir ofte influensalignende sykdom. Noen kan imidlertid få et svært alvorlig sykdomsforløp. Cirka 10 % får lammelser, mens 1 % av de smittede dør.

Flått i de fleste fylker

Vaksinen er særlig aktuell hvis du bor eller ferierer på Sør-Østlandet. Flåtten er imidlertid observert i de fleste norske fylker. Den lever langs kysten helt nord til Bodø. Det er likevel bare registrert smittede i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

I 2018 ble det rapportert 26 tilfeller av TBE i Norge, hvorav 14 ble smittet i Porsgrunn og Larvik. Antall registrerte tilfeller er dessverre økende. I 2019 ble det meldt inn 35 tilfeller av TBE til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet).

Godt tidspunkt for vaksinering

Flåtten smitter hovedsakelig fra april til utpå høsten, så våren er et godt tidspunkt for vaksinering.

For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-3 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Hvis det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter første dose.

Beskytter ikke mot borrelia

Flåttvaksinen beskytter kun mot skogflåttencefalitt, ikke mot borrelia.

Selv om du er vaksinert må du derfor beskytte deg mot flåttbitt når du ferdes i områder med mye flått. Bruk mygg- og flåttmiddelet DEET på hud og permetrin på klær. Våre klinikker har produktene som best beskytter deg mot flått.

Les mer om Skogflåttencefalitt og vaksinen her

Ta kontakt med oss for time til vaksinering!

Referanse: flåttsenteret.no

 

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram