Sesongens influensavaksine har kommet!

Influensaviruset rammer vanligvis 1 av 10 i løpet av en sesong. Vanlige symptomer på influensasykdom er feber, nedsatt allmenntilstand, muskelsmerter, hodepine, slapphet og tette luftveier. Den akutte sykdomsperioden varer minst en uke, og de fleste vil ha redusert allmenntilstand og arbeidskapasitet en periode etterpå.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner dersom de får influensa. Det er spesielt viktig at disse og deres pårørende vaksineres.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Sentrum Reisemedisin har valgt VaxigripTetra, en vaksine som inneholder fire ulike virusstammer, og dermed gir enda bedre beskyttelse. Pris: kr 325,- (evt. kr 225,- dersom du tar andre vaksiner samtidig).

Influensavaksinen har få bivirkninger. De fleste opplever ømhet på stikkstedet (overarmen) og enkelte kan føle seg slapp og uvel det påfølgende døgnet. Full effekt av vaksinen inntrer i løpet av 1-2 uker.

Vi anbefaler timebestilling, men våre klinikker kan som oftest gi influensavaksine til drop-in kunder. Du bør oppholde deg på venterommet hos oss i 20 minutter etter vaksinasjon pga. fare for allergisk reaksjon.

 

Kilde: FHI

Del denne sidens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram