skip to Main Content

Over 200 millioner mennesker er smittet med schistosomiasis (bilharzia), og sykdommen er dermed den nest mest alvorlige parasittsykdommen etter malaria. Sykdommen er vanlig i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

I tropene bør man være forsiktig med å bade i innsjøer og elver. Ferskvannet kan inneholde schistosomiasis-marker som kan bore seg gjennom huden og bosette seg i små blodkar i kroppen. Det fins forskjellige arter som hovedsakelig bosetter seg i urinveiene eller i tarmsystemet. Dette kan gi skader i organer. For den reisenede er sykdommen sjelden alvorlig, men kan gi en del plagsomme symptomer. 4-8 uker etter infeksjon kan man få en type allergisk reaksjon med høy feber, frostbyger og leddsmerter. Det er mer sjeldent at turister får de kroniske variantene som rammer fastboende.

Særlig har det vært mange tilfeller av smitte etter at turister har badet i Lake Malawi eller Victoriasjøen. Raftingturer, der man også padler en del i stille vann, kan være en risikosituasjon.

Etter hjemkomst bør man (hvis man har badet i ferskvann) få undersøkt om man har egg i urin eller avføring. Eggene vil komme ca 12 uker etter infeksjon, prøvene tas derfor ca 3 mnd etter hjemkomst. Det er også mulig å ta en blodprøve for å sjekke om man har fått den mest alvorlige varianten av sykdommen.

Behandling av schistosomiasis kan være vanskelig, på grunn av motstandsdyktige parasitter. Dette er en spesialistoppgave.

schistosomiasis

Kilder Folkehelseinstituttet, WHO, Travac