skip to Main Content

Våre klinikker vil fra slutten av uke 25 tilby registrering av covid-19 vaksiner tatt i utlandet. Vi tilbyr både fysiske konsultasjoner i Bergen, Oslo eller Grimstad, samt videokonsultasjoner. Pris: kr 490,-

FHI åpner kun for registrering av vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Per dags dato kan vi etterregistrere vaksinene fra Moderna, Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca og Janssen. Du må ha et norsk personnummer (eller D-nummer) for at vaksinen skal kunne registreres på helsenorge.no.

Konsultasjonen starter med at du må vise gyldig identifikasjon, helst pass. Deretter må du vise vaksinasjonspapirene dine. De må inneholde informasjon om ditt identifikasjonsnummer, navn på vaksinen og vaksinasjonsdato. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatørens navn og signatur eller stempel. Våre sykepleiere vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om dokumentasjonen er troverdig og fullstendig, før de evt. registrerer det på helsenorge.no. Ditt elektroniske koronasertifikat vil bli oppdatert innen kort tid. Sertifikatet blir grønt en uke etter andre dose.

Send en e-post til en av våre klinikker for å avtale time.