skip to Main Content

Som barn blir man grunnvaksinert mot ulike sykdommer, men når man blir voksen må man selv ta ansvar for å holde beskyttelsen ved like. Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig påfyll av kombinasjonsvaksinen med difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Alt er samlet i én sprøyte. Vaksinen bør tas hvert 10. år for å sikre god beskyttelse for den enkelte, og samtidig opprettholde en høy vaksinasjonsdekning i befolkningen.

På helsenorge.no kan du få oversikt over hvilke vaksiner du har tatt. Dersom det ikke er registrert der, eller det er mer enn 10 år siden forrige dose difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, anbefales en oppfriskning. Lokale bivirkninger er relativt vanlig, og et fåtall (inntil 10 %) kan også få lette, forbigående influensasymptomer.

Bestill time til vaksinasjon via vår kontaktside .