Økning i denguefeber i Sørøst-Asia

Det rapporteres nå om en økning i antall tilfeller av denguefeber i flere land i Sør- og Sørøst-Asia sammenlignet med fjoråret, bl.a. i Thailand, Bangladesh, Filippinene, Singapore, India og Sri Lanka. Reisende til områder med denguefeber bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Det er ikke grunnlag for å fraråde reise til noe land i Sør- og Sørøst-Asia.

De senere årene er det rapportert mange tilfeller av denguefeber i flere Sør- og Sørøst-asiatiske land. Thailandske helsemyndigheter melder at det hittil i år er meldt 43 600 tilfeller av denguefeber med 50 dødsfall. Dette er en kraftig øking i forhold til samme periode i fjor. På Sri Lanka er det hittil i år meldt 14 000 tilfeller med 45 dødsfall. I Singapore er det hittil i år meldt nærmere 10 000 tilfeller. Nasjonale og lokale myndigheter i mange land i Sørøst-Asia har intensivert tiltak for å begrense spredningen av sykdommen, først og fremst ved å redusere myggbestanden i landene. Det er ikke uvanlig at forekomsten av denguefeber varierer fra år til år. Økt forekomst kan ha sammenheng med klimatiske endringer og start på regntiden.

Folkehelseinstituttet har hittil i år fått meldt 27 tilfeller av denguefeber hos norske reisende. Tretten av disse ble smittet i Sørøst-Asia (10 i Thailand, 2 i Indonesia og én på Filippinene). Det er ikke rapportert tilfeller hos barn og det er heller ikke meldt dødsfall blant de norske smittede. Denguefeber har vært en meldingspliktig sykdom til Folkehelseinstituttet siden 1.7. 2012. I 2. halvår 2012 ble det meldt 30 tilfeller av denguefeber, hvorav 16 var smittet i Sør- og Sørøst-Asia (9 i Thailand).

Om denguefeber

Denguefeber har de siste årene vært på frammarsj i store deler av verden og er i dag den vanligste myggoverførte sykdom i verden. Den forekommer i mer enn 100 tropiske og subtropiske land i alle verdensdeler. Sykdommen forårsakes av et virus som overføres ved myggbitt, hovedsakelig av arten Aedes aegypti. Denguefeber smitter ikke fra person til person. Sykdommen opptrer oftest i regntiden (mai til august). Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det viktigste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer dengueviruset primært om dagen. Myggen trives godt i urbane strøk slik at smitterisikoen også er til stede i storbyer. Personer som reiser til områder med denguefeber bør beskytte seg mot myggstikk ved påkledning (langermet skjorte, lange bukser og sokker) og bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting.

Klassisk denguefeber viser seg klinisk som en influensaliknende tilstand med høy feber, frysninger, hodepine, lysskyhet, muskelsmerter, smerter bak øynene og hudutslett. Den akutte sykdommen varer sjelden mer enn én uke, men rekonvalesenstiden kan være lang. Symptomene kan være vanskelig å skille fra malaria, tyfoidfeber og andre akutte febersykdommer. Denguefeber kan i sjeldne tilfeller utvikle seg til dengue hemoragisk feber med blødninger og et alvorligere sykdomsbilde.

Det er på bakgrunn av den aktuelle denguefeber-situasjonen ikke grunnlag for å fraråde reise til noe land i Sør- og Sørøst-Asia. Dette gjelder også reise med barn. Alle reisende til subtropiske og tropiske strøk, inkludert Sør- og Sørøst-Asia bør følge de ovennevnte råd for å unngå smitte og søke lege ved tegn på sykdom.

Kilde: www.fhi.no

Skriv ut denne siden

Del denne siden

[grw id="4495"]
Malik Knutsen
Malik Knutsen
2023-04-21
Veldig effektive, hyggelige og informative. Anbefales!
Sanna Nesbakk
Sanna Nesbakk
2023-04-19
Imøtekommende og dyktig personell.
Ida Haukeland
Ida Haukeland
2023-04-13
Veldig behjelpelig, hyggelig personale, pålitelig og med mye kunnskap. Ingen ventetid ved bestilt time. Veldig fornøyd
Nikolai
Nikolai
2023-04-12
Masse god hjelp og reisetips. Ekstra pluss for veldig hyggelig lege! Anbefaler gjerne dem videre.
Lars Brandt
Lars Brandt
2023-03-30
Veldig hyggelig og hjelpsomme! Kan virkelig anbefales.
Christine Eidsheim
Christine Eidsheim
2023-03-24
Veldig hyggelig. Fikk god hjelp og råd for reisen.
Maren Rong
Maren Rong
2023-03-22
Hyggelige og hjelpsomme. Veldig fornøyd ?
Lilian May
Lilian May
2023-03-21
Veldig behjelpelig iht hvilke vaksiner det var behov for å ta. Brukte tid på å forklarte de ulike vaksinene som var anbefalt i reiseområdet mitt, deres varighet og risiko for smitte, slik at man kan gjøre vurderinger på om de enkelte vaksinene fremstod nødvendig å ta eller ei. Ga også fine råd for å unngå smitte, samt andre reise råd. Vennlig og hyggelig, følte meg ivaretatt. Anbefales!
printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram