Nye retningslinjer for vaksine mot tyfoidfeber

Folkehelseinstituttet har nylig oppdatert sine råd for vaksinering før utenlandsreiser. De anbefaler nå vaksine mot tyfoidfeber til ALLE reisende til følgende land: Mexico, Pakistan, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Afghanistan, Irak, Syria, Jemen og Haiti.

Tyfoidfeber  smitter via forurenset mat  og vann, eller ved dårlig håndhygiene. Symptomene er høy feber, døsighet, hodepine og evt. hallusinasjoner. Mange får utslett, kvalme, forstoppelse eller diaré, lav hjerterytme, forstørret milt og/eller lever. Alvorlige komplikasjoner kan forekomme, for eksempel blødning og perforering av tarmen. Ubehandlet har tyfoidfeber ca 10 % dødelighet. Antibiotikabehandling reduserer dødeligheten til ca 1 %. Utbredt antibiotikaresistens kompliserer behandlingen, særlig i Asia.

Det finnes to vaksiner som er tilgjengelig i Norge. Typhim Vi gis som en injeksjon og Vivotif gis som tre kapsler i løpet av 5 dager. Begge vaksinene har tre års varighet.

Del denne sidens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram