skip to Main Content
Baby På Strand

Planlegger du reise med barn under 15 måneder til land med meslingeutbrudd?  Barn som enda ikke har fått meslingevaksine (MMR) anbefales å ta vaksinen før barnet ville fått vaksinen etter vanlig barnevaksinasjonprogram.

Meslingevaksine

Meslingevaksine kan gis fra 9 måneders alder. I det norske barnevaksinasjonsprogram gis vaksinen når barnet er ca 15 måneder. Dersom barnet vaksineres før 12 måneder må barnet likevel vaksineres etter vanlig vaksinasjonsprogram. FHI anbefaler ikke vaksine under 9 måneder. Les mer om hvorfor her

Utbrudd

Det har vært flere store meslingeutbrudd i Europa de siste årene. Det er spesielt store utbrudd blant annet i Romania og Italia  Vaksinen er også aktuell ved reise til bla. Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Spania og Sverige. Se oppdatert oversikt over situasjonen i ulike land i denne ukerapporten fra European Centre for Disease Prevention and Control (oppdatert 16.06. 2017)

Voksne

Dersom du selv ikke er vaksinert eller har hatt sykdommen bør også voksne vaksineres.

Se artikkel fra KK, der en av våre sykepleiere er intervjuet: http://www.kk.no/mamma/meslingutbrudd-i-europa-vaer-obs-dersom-du-skal-reise-med-baby-til-disse-landene-67458344

Ta kontakt dersom du/dere trenger vaksine eller råd