Malaria

Malaria er en febersykdom som er forårsaket av blodparasitten Plasmodium. De fire hovedartene er Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae. P. falciparum er den farligste arten av malaria. Anopheles-myggen overfører malariaparasitten fra menneske til menneske. Det fins ingen vaksine for reisende.

Malaria forekommer endemisk i 90 land (2018). Sykdommen finnes i store deler av Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Sør-Amerika og hele Afrika sør for Sahara, med unntak av områdene lengst sør. I 2014 ble det meldt om 48 tilfeller av malaria blant norske reisende. Ca. 212 millioner tilfeller av malaria ble registrert på verdensbasis i 2015, hvorav ca. 438 000 førte til dødsfall. Rundt 80 % av malariatilfellene forekommer i tropisk Afrika.

Malariamyggen

Malariamyggen trives best i fuktige omgivelser og ved elver. Den liker seg dårlig i forurensede storbyer. Det fins heller ikke mygg dersom man kommer over visse høyder. Denne grensen kan variere fra 1800 til 2300 m.o.h., avhengig av variasjoner i temperatur. Malariamyggen er mest aktiv mellom solnedgang og soloppgang, men den kan også stikke i mørke rom på dagtid. Stikket er smertefritt og klør ikke.

Riskoen for å bli smittet varierer også med årstid. Myggen trives og klekker mer under/etter regntiden.

Symptomer

Symptomer på malaria er først og fremst feber og hodepine. Den alvorlige formen for malaria har vanligvis en inkubasjonstid på 7-14 dager. Det vil si at dersom du blir syk før dette er det trolig ikke malaria. Inkubasjonstiden kan være opp til seks måneder, slik at man må tenke på malaria de første seks månedene etter hjemkomst. Feber under eller etter reise i tropiske land bør tolkes som malaria inntil det motsatte er bevist. Mange opplever i tillegg til feber også muskelsmerter og kvalme. Ved langtkommen malaria kan man blant annet få symptomer fra hjernen, sirkulasjonssvikt og nyresvikt.

Barn og gravide er særlig utsatt for å få alvorlig malaria. Gravide bør ikke oppholde seg i områder med den farlige varianten falciparum.

Diagnose og behandling

I land med mye malaria er det stor overdiagnostisering av malaria. I en sveitsisk undersøkelse fra 2007 viste det seg at kun 15 prosent av de som var diagnostisert med malaria på reise av lokale leger, virkelig hadde malaria. Dette kan føre til unødvendig behandling og at andre sykdommer blir oversett. Mange afrikanske leger behandler det meste med injeksjoner. Disse kan være smittefarlige. I tillegg kan store doser malariamedisin være farlig. Dersom du tar malariatablettene dine som foreskrevet er det mye vanligere med en bakteriell mageinfeksjon enn malaria. Ta alltid kontakt med reiseforsikringsselskapet for å sjekke hvor det er klinikker med god kvalitet dersom du blir syk.

Forebygging av malaria

Det viktigste forebyggende tiltaket mot malaria er å unngå myggstikk. Ingen av medikamentene som gis forebyggende mot malaria gir fullstendig beskyttelse. Egne myggbeskyttende tiltak er derfor svært viktig. Bruk myggspray med 20-50 % DEET, myggnett impregnert med permetrin og dekkende klær for å unngå å bli stukket av malariamyggen. Dekk føtter og ankler, da dette er steder som særlig tiltrekker seg mygg.

Malariaprofylakse

På grunn av eventuelle bivirkninger, samt økende resistens mot malariamedisiner, er det viktig at den reisende og helsepersonell gjør en grundig vurdering ved valg av hvilken malariamedisin som skal brukes. Husk å ta malariatablettene som foreskrevet, også etter hjemkomst. De som blir smittet på reise har ofte glemt (eller sluttet) å ta tablettene. Regimene startes en uke/en dag før innreise for at effektiv medikamentkonsentrasjon skal oppnås, og avsluttes en eller fire uker etter utreise, avhengig av medikament. Et av medikamentene bør testes i tre uker før avreise, for å avdekke evt. bivirkninger.

De vanligste malariaforebyggende tablettene er Malarone (atovaqone/proguanil), Lariam (mefloquine) og Doxylin (Doksycykline).

Malarone (Atovaquon/proguanil) 

Malarone er enkel å bruke og har forholdsvis lite bivirkninger. Kan brukes av voksne og barn over elleve kilo. En stor fordel er at man begynner med tablettene kun en dag før innreise til malariaområde, dette gir stor fleksibilitet. Fortsett med en tablett daglig under oppholdet og 7 dager etter du har forlatt risikoområdet.

Lariam (Mefloquine)

Lariam tar man kun en gang i uken. Oppstart minst en uke før innreise til malariaområde og kuren avsluttes fire uker etter opphold i malariaområde. Lariam kan ha en del bivirkninger. Ca 5 prosent kan oppleve psykiske bivirkninger, som depresjon og søvnvansker. For å teste ut eventuelle bivirkninger bør du ta 3 prøvedoser i god tid før reisen. Eventuelle symptomer vil ofte vise seg i denne perioden. De som har en sykehistorie med depresjoner eller andre psykiske plager skal ikke ha Lariam og må velge et annet alternativ.

Doxylin (Doksycykline)

Doxylin er et antibiotikum som også kan brukes mot malaria. Medisinen er et godt alternativ for deg som ikke ønsker å bruke Lariam eller Malarone. Tablettene tas dagen før innreise, daglig under oppholdet, og i fire uker etter utreise fra malariaområde. Hovedbivirkningen er at cirka fem prosent blir noe mer sensitive for solen ved bruk av Doxylin.

Behandlingskur

Et siste alternativ er å få med seg en behandlingskur som man kan ta ved symptomer. Dette er mest aktuelt i Asia og Latin-Amerika, sjeldent i Afrika. I noen områder av verden er det såpass lite malaria at det er fornuftig å ikke ta malariatabletter, men heller være nøye med myggstikkprofylakse.

Kilder: WHO, CDC, Folkehelseinstituttet, Felleskatalogen

malariakart_2010

 

Skriv ut denne siden

Del denne siden

[grw id="4495"]
Malik Knutsen
Malik Knutsen
2023-04-21
Veldig effektive, hyggelige og informative. Anbefales!
Sanna Nesbakk
Sanna Nesbakk
2023-04-19
Imøtekommende og dyktig personell.
Ida Haukeland
Ida Haukeland
2023-04-13
Veldig behjelpelig, hyggelig personale, pålitelig og med mye kunnskap. Ingen ventetid ved bestilt time. Veldig fornøyd
Nikolai
Nikolai
2023-04-12
Masse god hjelp og reisetips. Ekstra pluss for veldig hyggelig lege! Anbefaler gjerne dem videre.
Lars Brandt
Lars Brandt
2023-03-30
Veldig hyggelig og hjelpsomme! Kan virkelig anbefales.
Christine Eidsheim
Christine Eidsheim
2023-03-24
Veldig hyggelig. Fikk god hjelp og råd for reisen.
Maren Rong
Maren Rong
2023-03-22
Hyggelige og hjelpsomme. Veldig fornøyd ?
Lilian May
Lilian May
2023-03-21
Veldig behjelpelig iht hvilke vaksiner det var behov for å ta. Brukte tid på å forklarte de ulike vaksinene som var anbefalt i reiseområdet mitt, deres varighet og risiko for smitte, slik at man kan gjøre vurderinger på om de enkelte vaksinene fremstod nødvendig å ta eller ei. Ga også fine råd for å unngå smitte, samt andre reise råd. Vennlig og hyggelig, følte meg ivaretatt. Anbefales!
printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram