skip to Main Content

Det er kommet nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet angående forebyggende medisin mot malaria i India. Denne praksisen samsvarer med det vi har praktisert ved Sentrum Reisemedisin de siste år.

Med unntak av Assam provinsen (nordøst)  er det ikke anbefalt å ta malariamedisiner for vanlige reisende. I Assam provinsen anbefales alle malariamedisin.  Dersom du skal på turer over 1 uke på landsbygden i perioden juni til september må man vurdere om du likevel skal få malariatabletter. De aktuelle medikamentene er Malarone, Lariam eller Doksycykline. Begrensningene i bruk av malariamedisiner skyldes at svært få turister smittes med malaria i India.

Sentrum Reisemedisin er til enhver tid oppdatert på eventuelle utbrudd.

Uansett er den viktigste forebygging mot sykdommer som malaria, denguefeber og chikungunyafeber; myggspray, myggnett og andre myggbeskyttende tiltak.

Se ellers avsnittet om malaria.

Kilde: Folkehelseinstituttet.