skip to Main Content

Bestill vaksinen nå!

Sesongens influensavaksine er endelig tilgjengelig for alle, etter å ha vært forbeholdt spesielle målgrupper i høst. Våre klinikker har vaksiner på lager! I år er det viktig at alle bestiller time, for å kunne ivareta et godt smittevern. Dette er noe vi er spesielt opptatt av, og det er trygt å komme til våre klinikker.

Influensa og Covid-19

En influensavaksine vil ikke beskytte mot coronavirus, men kan forhindre en belastende dobbeltinfeksjon med begge disse virusene samtidig. Siden symptomene på influensa og Covid-19 er så like er det ikke mulig å skille dem fra hverandre uten en medisinsk test. FHI og Helsedirektoratet oppfordrer alle til å holde seg hjemme hvis de er syke. En influensaepidemi vil derfor føre til høyere sykefravær, økt belastning på helsevesenet, overforbruk av coronatester og unødig bruk av isolasjon og karantene i påvente av prøvesvar. Mange vil i år oppleve engstelse som følge av sykdomsfølelse og symptomer som sammenfaller med influensa og Covid-19.

Smitte og risiko

Influensaepidemier rammer Norge hvert år, vanligvis i perioden desember til april. Både influensavirus A og B kan smitte mennesker. Hvilket virus som dominerer sesongens sykdomsutbrudd vil variere. Det smitter mellom mennesker via dråper i luften eller ved direkte kontakt.

Tiden fra man blir smittet til symptomene bryter ut er vanligvis en til fire dager. De fleste vil få feber, muskelsmerter, hodepine og nedsatt allmenntilstand. Det er også vanlig med luftveissymptomer som sår hals, hoste og tett nese. Mange av dem som smittes har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Influensa rammer mellom 5% og 30% av befolkningen hvert år og noen av de syke kan få komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Viruset fører årlig til cirka 1000 dødsfall Norge. De fleste som dør er eldre eller alvorlig syke.

Influensavaksine

En influensavaksine består av fire virusstammer og sammensetningen endres fra år til år. Det er WHO (Verdens Helseorganisasjon) som bestemmer hvilke virus sesongens vaksine skal inneholde og den blir vanligvis tilgjengelig i månedsskiftet september/oktober. Unge, friske mennesker oppnår ca. 80 % effekt av vaksinen, mens eldre og/eller syke kun kan forvente ca. 60 % effekt. Har du kronisk syke i nær omgivelse kan det derfor være fornuftig at du vaksinerer deg for å unngå å være smittebærer. Noen får influensa til tross for at de er vaksinert, men disse vil sannsynligvis få et mildere sykdomsforløp. Vaksinen virker etter ca. to uker og gir beskyttelse minst 6 måneder. Den må derfor gjentas årlig.

Risikogrupper

1,6 millioner nordmenn tilhører en risikogruppe, det vil si at de har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Den største gruppen består av eldre over 65 år. En del er i risiko på grunn av medisinske tilstander, som f.eks. hjerte- og karsykdom, lungesykdom, diabetes eller nedsatt immunforsvar. Vaksinen har allerede vært tilgjengelig for denne gruppen (og helsepersonell) siden oktober. Se Folkehelseinstituttets oversikt over risikogruppene her.

Nå er sesongens influensavaksine altså tilgjengelig for alle. I år bør alle over 6 måneders alder vurdere å vaksinere seg på grunn av den pågående pandemien med Covid-19.

Bestill din vaksine her.

Bestill vaksinen nå!