skip to Main Content

gulfebervaksinen

Gulfebervaksinen gir livslang beskyttelse mot sykdommen, og Verdens helseorganisasjon har besluttet at internasjonalt gulfebersertifikat er gyldig livet ut. Tidligere var gyldighetstiden 10 år. F.o.m. 11. juli 2016 kan ingen land lenger kreve oppfriskningsdoser med gulfebervaksine. Endringen har tilbakevirkende kraft, og alle gulfebersertifikat er gyldige livet ut.