skip to Main Content

gulfebersertifikat

Verdens helseorganisasjon har slått fast at gulfebervaksinasjon gir livslang beskyttelse mot sykdommen, og har derfor besluttet at internasjonalt gulfebersertifikat er gyldig livet ut. Tidligere var gyldighetstiden 10 år. F.o.m. 11. juli 2016 kan ingen land lenger kreve oppfriskningsdoser med gulfebervaksine. Endringen har tilbakevirkende kraft, og alle gulfebersertifikat er gyldige livet ut.