skip to Main Content
Gravid Kvinne I Solnedgang

Sentrum Reisemedisin har lang erfaring med gravide som skal reise. Vi fraråder i utgangspunktet reiser til eksotiske og primitive strøk dersom man er gravid. Dersom du likevel velger å reise vil vi i samarbeid med din fastlege legge best mulig til rette for dette.

Unngå å reise til områder med mye av den farlige malariavarianten (falciparum).

Tenk deg godt om før du reiser til et sted hvor fødselshjelp og nyfødtmedisin kan ha mye lavere standard enn hjemme. Språkproblemer eller kulturforskjeller kan også vanskeliggjøre diagnostikk og behandling. Svangerskapet er riktignok en normaltilstand, men det er en normaltilstand som er så spesiell, og for de flestes vedkommende så sjelden, at det er rimelig å ta ekstra hensyn.

Reiseforsikringen må alltid dekke hjemreise for hele familien i tilfelle sykdom, for gravide også et for tidlig født nyfødt barn. Sjekk dette med forsikringsselskapet. Medlemskap i Luftambulansen anbefales.

Skaff informasjon om forholdene på stedet: Tilgjengelighet og kvalitet på matvarer og drikkevann, helsetjeneste (lege, tannlege, sykehus, apotek) og hvilke sykdommer som er vanlige. Luftambulansen eller forsikringsselskap bør ha oversikt over dette.

Langtidsopphold innebærer lengre eksponeringstid og øker risikoen for smittsomme sykdommer, men risikoen kan reduseres ved at man selv har kontroll over matstell og hjemmemiljø.

Det er lavest risiko for komplikasjoner og den gravide er i best form i annet trimester (måned 3-6). Komplikasjoner i tidligere svangerskap og tidligere svangerskap utenom livmoren medfører risiko for gjentakelse, og reise frarådes. Reise frarådes også ved komplikasjoner i det aktuelle svangerskapet, flerlingsvangerskap og en rekke kroniske sykdommer som gir økt behov for overvåking.

Ta med en oversatt svangerskapsjournal, og dokumentasjon for forventet termin til flyselskapet bør medbringes. Dette ordnes av fastlegen.

Hjemreise som gravid

Planlagt fødsel i land med lavere sykehusstandard frarådes, og hjemreise må skje minst så lenge før termin som flyselskapets regler tilsier. Gravide kan reise med fly inntil svangerskapsuke 36 (32 ved flerlingesvangerskap), og kun fire timers flyreiser uten mellomlanding i uke 36 og 37. Fra og med uke 38 er det ikke lov å fly. Enkelte flyselskap krever legeattest for beregnet termin. Hvis du er synlig gravid bør du uansett ha med deg attest.

Vaksiner til gravide

Dersom mor velger å reise anbefaler vi vaksine mot hepatitt A, polio, difteri/stivkrampe/kikhoste. Disse vaksinene er gitt til mange gravide uten spesielle bivirkninger og regnes som trygge. Vaksiner deg i god tid før reisen.

For andre vaksiner er kunnskapen om mulig risiko for fosterskade begrenset. I hvert enkelt tilfelle må derfor smittefaren og sykdommens alvorlighetsgrad veies mot usikkerheten knyttet til vaksinen. Valget avhenger av reisemål, reisens varighet og art og tidligere vaksinasjonsstatus.

Levende virusvaksiner gir infeksjon med vaksinevirus, og er derfor i prinsippet ikke anbefalt (BCG, gulfeber, meslinger, røde hunder).

Flyreisen

Langvarige flyreiser medfører risiko for blodpropp. Den generelle risikoen for blodpropp er ca. ti ganger høyere hos gravide enn hos personer som ikke er gravid. Faktorer som bidrar er langvarig stillesitting, direkte press mot blodårer og relativ uttørking på grunn av tørr luft i fly.

Bestill sete ved midtgang slik at det blir enkelt å mosjonere under reisen, drikk rikelig og bruk tilpassede støttestrømper. Oksygentrykket i flykabinen tilsvarer høyde på ca. 2.500 moh., og påvirker fosteret minimalt.

Under reisen

Mat

Som gravid er man mer utsatt for magesyke enn vanlig, fordi syren i magesekken reduseres under svangerskapet. Generelle regler for god mat- og vannhygiene gjelder.

Alvorlig diaré kan provosere rier når som helst i svangerskapet. Ha derfor god håndhygiene og spis trygg mat. Unngå som i Norge upasteurisert ost, og rå mat som spekeskinke, røkelaks etc. Dette for å unngå smitte med bakterien listeria som kan gi fosterskade. Se mer om dette på matportalen.  Gravide kvinner er også mer utsatt for å få hjernehinnebetennelse selv med listeria på grunn av en relativ immunsvekkelse.

Hepatitt E er en akutt virusbetennelse i leveren. Sykdommen er utbredt i India, Nepal, Kina, Pakistan, Afrika. Den finnes også i Sentral-Amerika og Sørøst-Asia. Sykdommen smitter hovedsakelig gjennom drikkevann forurenset med avføring, men kan også overføres via matvarer. Symptomene er influensalignende med feber og kvalme før pasienten utvikler gulsott. Mens sykdommen vanligvis får et alvorlig sykdomsforløp hos mindre enn 1%, kan inntil 30 % av de gravide bli alvorlig syke. Tilstanden kan bli livstruende, både for mor og barn. Alvorlighetsgraden øker utover i svangerskapet, og er mest farlig i tredje trimester. For å unngå Hepatitt E er det viktig å kun drikke industrifremstilt drikke og unngå særlig ukokte skalldyr. Vaksine er foreløpig ikke i kommersiell bruk.

Ved alle reiser utenfor Norden øker risikoen for smitte med parasitten toksoplasma, som kan føre til fosterskader. Toksoplasmose er bakgrunnen for at gravide advares mot kontakt med katter. Fordi parasitten kan overleve i jord, kan den også finnes i dårlig vaskede grønnsaker. Spis kun rå grønnsaker som er skrelt og vasket. Kjøtt som er utilstrekkelig stekt eller kokt kan også gi smitte. Bestill derfor alltid kjøttet «well-done». Ved lengre opphold anbefales antistofftesting av gravide og ny testing av dem som ikke har hatt infeksjonen tre uker etter hjemkomst. Diskuter dette med fastlegen.

Ta med deg oralt rehydreringspulver (ORS) på reisen, i tilfelle diaré. Det kan også være aktuelt å ta med urinstix og elektronisk BT-apparat.

Vær obs på at en del typer antibiotika (f.eks Ciproxin) IKKE skal brukes når du er gravid.

Mygg

Malaria er ekstra farlig for gravide kvinner og medfører risiko for fosterdød . Gravide er i tillegg mer tiltrekkende for mygg. Tiltak som beskytter mot stikk vil samtidig forebygge andre myggoverførte sykdommer, som zika , japansk encefalitt og denguefeber. Bruk av malariatabletter er mer komplisert hos gravide. Zikainfeksjon under svangerskapet kan føre at fosteret får misdannelser.

Det eneste som gir fullstendig beskyttelse mot malaria er å unngå myggstikk. Derfor bør huset eller hotellrommet holdes myggfritt (netting foran dører, vinduer og ventiler). Risikerer man uplanlagte overnattinger på steder med enkel standard kan et medbrakt myggnett for dobbeltseng være en god forsikring for hele familien. Også myggmiddel og bruk av klær med ermer og buksebein hindrer myggstikk. Myggmidler som inneholder DEET virker best, og dette kan trygt brukes av gravide. Både myggnett og klær bør impregneres med permetrin, som ikke er giftig for mennesker.

Høy feber kan være et symptom på malaria selv om du står på malariatabletter. Oppsøk lege!

Omgivelser, klima og høyde

Som gravid må du være klar over at du kan reagere annerledes på varme enn de er vant til. Få i deg nok væske for å unngå heteslag og uttørring. Bruk solhatt.

Unngå insekter og slanger. Bruk sko for å forebygge kuttsår og hakemark. Søk råd på stedet om lokale forhold, så man for eksempel ikke går ut i vann som er utrygt på grunn av brennmaneter, krokodiller, schistosoma (bilharzia), flodhester, hai eller understrømmer.

Gravide har i utgangspunktet økt belastning på hjerte og lunger, og bør derfor ikke legge opp til turer i store høyder. Vær oppmerksom på veitransport gjennom fjellpass i stor høyde. Når du er gravid bør heller ikke dykke.

Vær forsiktig i trafikken. Ulykker er ledende årsak til fosterdød på reise.

Etter reisen

Husk å ta malariatablettene også etter hjemkomst som foreskrevet av legen. Feber etter opphold i område med malaria skal alltid behandles som malaria til det motsatte er bevist. Man kan få malaria opp til 12 uker etter myggstikket.

Mange er plaget av løs mage etter reisen. Ta kontakt med lege for å få tatt avføringsprøver; 3 stykker for å sjekke for parasitter og 1 for bakterier.

Oppsøk eventuelt fastlege for å sjekke toksoplasmose-status. Andre prøver kan være aktuelle. Ta kontakt med fastlege.

Petter Thornam, lege

 

Kilder

Folkehelseinstituttet, CDC, WHO

Matportalen.no