Fugleinfluensa - en sjelden virussykdom

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugler. I noen tilfeller hvor mennesker har vært i kontakt med fuglens avføring eller sekret har også mennesker blitt smittet av viruset. Sykdommen opptrer som regel i Asia, Afrika og Midtøsten. Viruset finnes også i Europa, men det er ikke rapportert om smitte til mennesker i denne verdensdelen.

Dersom man reiser til land hvor det er påvist smitte fra fugl til menneske, bør man ta noen forehåndsregler for å unngå å bli syk:

  • Unngå nærkontakt med død fugl og fjørfe
  • Unngå markeder hvor de selger levende fugl og fjørfefarmer
  • Se til at egg, kjøtt og alle produkter av fugl og fjørfe er godt varmebehandlet, det vil si at kjøttet er gjennomstekt og eggeplommen er hard/fast
  • Unngå nærkontakt med gjenstander som ser ut til å være kontaminert av fugleavføring eller sekret fra fjørfe
  • God håndhygiene

Det tar vanligvis 2-8 dager fra smitte til symptomene opptrer. Symptomer vil variere ut fra virusvariant. Noen virus kan gi symptomer som man opplever med vanlig influensa, med feber, hodepine, slapphet, muskelsmerte og nedsatt allmenntilstand. Andre virus kan gi mild luftveissykdom og øyekatarr. Svært sjeldent utvikler man alvorlig infeksjon i nedre luftveier som kan gi pusteproblemer, lungesvikt og i verste fall død. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra menneske til menneske.

Dersom du har oppholdt deg i et område hvor mennesker er smittet av fugleinfluensa, og innen ti dager får symptomer på alvorlig lungeinfeksjon, bør du oppsøke lege og testes for fugleinfluensa.

Du kan også lese mer om fugleinfluensa på folkehelseinstituttets hjemmeside. 

Skriv ut denne siden

Del denne siden

printercrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram