skip to Main Content

Difteri forårsakes av en bakterie, og kan føre til en alvorlig infeksjon i øvre luftveier.

Smitte og risiko

Sykdommen er utbredt i u-land, men er sjelden i Norge på grunn av vaksinasjon. De siste tilfellene i Norge var sommeren  2008, da tre personer i samme familie ble smittet på reise til et baltisk land.

Vaksinasjon mot difteri

Fra 1952 ble difterivaksine innført i barnevaksinasjonsprogrammet. De fleste er grunnvaksinert og trenger derfor kun å revaksineres hvert tiende år. Alle som skal reise i ikke-vestlige land bør vaksineres. De som har vært i militæret har som oftest fått vaksinen der.

Difterivaksinen fås i kombinasjonsvaksine med stivkrampe eller sammen med stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrix Polio).

De som ikke har fått grunnvaksiner, bør vurdere dette før avreise. Vi anbefaler minst en dose før avreise, evt. ny dose en måned senere. Etter to doser er man beskyttet i ett år. Dersom langvarig beskyttelse ønskes bør man få en tredje grunnvaksine etter minimum 6 måneder.

Gravide og ammende kan vaksineres dersom det er et reelt behov.

Bivirkninger ved vaksinen

Lokale reaksjoner er mest vanlig etter denne vaksinen. Noen kan bli litt rød i huden eller få lette smerter på innstikkstedet. Dette kan vare alt fra noen dager til flere uker, men går over av seg selv. Enkelte kan få en større hevelse (abscess). Denne vil også gå over av seg selv.

Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet

Kartet under viser vaksinasjonsdekning for difteri i verden. Områder med mindre enn 90% dekning er utsatt for smitte. Kartet er hentet fra WHO.