skip to Main Content

Chikungunyafeber er en virussykdom som overføres via mygg fra slekten Aedes (tigermygg). Denne arten stikker også på dagtid, og liker seg godt i bymiljø. Inkubasjonstiden (fra smitte til symptomer) er 1-12 dager, vanligvis 4-7 dager. Sykdommen forekommer normalt i Afrika, Asia, de karibiske øyer og andre deler av det amerikanske kontinent. Siden desember 2013 er det rapportert mange tilfeller i Karibien og Latin-Amerika. Kun et enkelttilfelle er rapportert fra USA (Florida). I 2014 ble det registrert 8 tilfeller av Chikangunyafeber blant norske reisende.

Chikungunyafeber symptomer

Vanlige symptomer er feber og hodepine, samt ledd- og muskelsmerter. Hos friske personer vil sykdommen normalt gå over av seg selv, men vi anbefaler at du kontakter lege dersom du mistenker at du er smittet. Gravide, personer med nedsatt immunforsvar eller kroniske sykdommer kan få mer alvorlig sykdom med lunge- og hjertesvikt og infeksjon i sentralnervesystemet. 12-14 % av de smittede får et mer kronisk forløp med langvarige leddsmerter som varer i måneder eller år.
Det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen. Det er derfor viktig å beskytte seg mot myggstikk ved reise til de aktuelle områdene.

chikungynya
Kilde CDC, oktober 2015 og FHI.no