skip to Main Content
Petter Thornam Lege Sentrum Reisemedisin

Petter er ansvarlig lege på klinikken i Bergen. Han gründet Sentrum Reisemedisin i 2004, sammen med daglig leder, Elin. Petter har diplom i trope- og reisemedisin fra Paris i 1999, samt erfaring fra mikrobiologisk og infeksjonsmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Han har holdt en lang rekke foredrag om reisemedisin og har bred reiseerfaring. Til daglig er han fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.