skip to Main Content
Linn Marie Angell Skram

Linn Marie har vært ansatt hos oss siden 2011. Hun jobber hovedsaklig ved vår avdeling i Drammen, hvor hun er ansvarlig sykepleier. Hun jobber også ukentlig ved klinikken i Oslo. Linn Marie har bred reiseerfaring fra Afrika, Asia og Karibien. Hun har hatt flere lengre opphold i Etiopia og Kenya, hvor hun har hatt praksis under sykepleiestudiet, samt jobbet frivillig etter studiet.