skip to Main Content

Hildegun har jobbet hos oss siden høsten 2007 og er avdelingsleder ved klinikken i Bergen. Hun har flere års erfaring som sykepleier på infeksjonsmedisinsk avdeling i Kristiansand og har deltatt på en rekke kurs og konferanser om reisemedisin i inn- og utland. Hun har tropemedisinkurs fra København og har tatt internasjonal eksamen i reisemedisin fra International Society of Travel Medicine. Hildegun hadde et utvekslingsopphold i Tanzania under studiet, og har reist som backpacker i Asia, Oceania og Amerika.