skip to Main Content

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har utpekt 7. april 2014 til Verdens helsedag for «Forebygging av vektorbårne sykdommer». Under mottoet «Lite bitt, stor trussel» minner WHO om at mer enn halvparten av verdens befolkning er i faresonen for sykdommer som kan overføres av insekter eller andre dyr.

Eksempler på vektorbårne sykdommer er malaria, dengue, gul feber, leishmaniasis, borreliose, schistosomiasis og gul feber. De kan overføres av vektorer som mygg, sandfluer, flått eller snegler. Hvert år blir over en milliard mennesker smittet, og over en million mennesker dør av vektorbårne sykdommer. I Norge er skogflåtten den mest kjente vektoren.

Kan forebygges

WHO understreker at disse sykdommene kan forebygges. Pesticidimpregnerte myggnett har alt spart millioner av liv. Den snegleoverførte parasittsykdommen schistosomiasis kan kontrolleres med regelmessig massebehandling av mennesker med en sikker, effektiv medisin og ved hjelp av ren drikkevannsforsyning samt gode sanitære forhold.

Globalisering og klimaendringer

Mange vektorer har i senere år spredt seg til nye områder og nye kontinenter. Dette skyldes ikke bare klimaendringer, men i større grad globaliseringen av handel og reisevirksomhet. Tidligere fantes den myggoverførte denguefeberen bare i Asia. Nå finnes den over hele verden, også lokalt i Sør-Europa. Over 2,5 milliarder mennesker er utsatt for smittepress. Malaria har nylig dukket opp lokalt i Hellas.

– Vektorsmitte er først og fremst en utfordring i fattige og tropiske land, men vi går ikke fri i Norge heller, sier avdelingsdirektør Preben Ottesen i avdeling for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Han understreker også at økt reisevirksomhet blant annet til eksotiske strøk rundt omkring i verden innebærer at turister og andre reisende må sjekke gjeldende reiseråd, og følge dem. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om reiseråd, reisevaksinasjon og egne nettsider om flått og flåttbårne sykdommer.

– I Norge har vi få vektoroverførte sykdommer, men flåttoverført borreliose og skogflåttencefalitt er to kjente eksempler. Med kommende klimaendringer kan bildet endre seg, sier Ottesen.

Da kan for eksempel asiatisk tigermygg, som alt sprer seg lynraskt i Europa med dagens klima, også til slutt få fotfeste i Norge. Foreløpig er det for kalde vintre for den. Tigermyggen kan spre en rekke virussykdommer, inkludert dengue.

Vektorkontroll er en av de viktigste virkemidler for å redusere vektorbårne sykdommer, sier WHO i en pressemelding.  I tillegg vil WHO på Verdens helsedag 2014 fokusere på rent vann, gode sanitære forhold og hygiene. Dette er nøkkelpunkter i WHOs handlingsplan for 2012-2020, «Roadmap for the control, elimination and eradication of neglected tropical diseases».

Kilde FHI