Sentrum Reisemedisin Bergen Oslo Grimstad

Gulfeber

Gulfeber er en virussykdom med høy dødelighet. Viruset overføres med mygg, og den eneste beskyttelse er vaksine. Gulfebervaksinen (stamaril) er en levende svekket vaksine og gir beskyttelse i minst 10 år. Vaksinen er den eneste som er obligatorisk i en del land. For å komme problemfritt gjennom tollen må du kunne vise et sertifikat på at vaksinen er satt. Sertifikatet finnes kun på autoriserte vaksinasjonsklinikker, som Sentrum Reisemedisin. Land uten sykdommen vil kunne kreve sertifikatet dersom du ankommer fra et land med gulfeber for å hindre utbredelsen av viruset.

Enkelte land med gulfeber krever ikke vaksinen før innreise, men du bør likevel vurdere vaksinen for å slippe å bli smittet. Gulfeber sprer seg særlig i Sør-Amerika. Krav til sertifikat skifter ofte, og vaksinasjonssentre skal være oppdaterte på dette. Sertifikatet blir først gyldig 10 dager etter vaksinen er satt.

Ikke alle kan vaksinerers mot gulfeber. Vaksinen skal ikke gis til gravide, ammende eller personer med alvorlig eggallergi.  Reisende som er immunsvekket på grunn av sykdom eller medisiner skal heller ikke ha vaksinen. For eldre vil vi i hvert tilfelle vurdere risikoen for gulfeber opp mot risikoen ved å sette vaksinen, da det er rapportert en rekke alvorlige bivirkninger av gulfebervaksinen hos eldre over 60 år. Barn under 9 måneder skal ikke vaksineres.

Ved tilstander der vi fraråder å sette vaksinen vil vi utstede et sertifikat der vi bekrefter at vaksinen ikke bør settes. Dette vil vanligvis være godt nok i tollen.

Bivirkninger: Alvorlige bivirkninger er rapportert, men er svært sjeldne. Bivirkningene kan komme inntil 10 dager etter vaksinasjon.

Kilder: WHO, CDC, Folkehelseinstituttet