Sentrum Reisemedisin Bergen Oslo Grimstad

Malaria

Malaria

Malaria er en febersykdom som er forårsaket av blodparasitten Plasmodium. De fire hovedartene er Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae. P. Falciparum er den farligste arten av malaria. Anopheles-myggen overfører malariaparasitten fra menneske til menneske. Det fins ingen vaksine mot malaria.

Malaria forekommer endemisk i 106 land (2010). Sykdommen finnes i store deler av Sørøst-Asia, Latin-Amerika og hele Afrika sør for Sahara med unntak av områdene lengst sør. Malaria er også endemisk i noen områder nær Middelhavet og i Mellom-Amerika. I 2010 var det ca. 216 millioner tilfeller av malaria som forårsaket ca. 655 000 dødsfall. Rundt 80 % av malariatilfellene forekommer i tropisk Afrika.

Malariamyggen trives best i fuktige omgivelser og ved elver. Den liker seg dårlig i forurensede storbyer. Det fins heller ikke mygg dersom man kommer over visse høyder. Denne grensen kan variere fra 1800 til 2300 moh avhengig av variasjoner i temperatur. Malariamyggen er mest aktiv mellom solnedgang og soloppgang, men den kan også stikke i mørke rom på dagtid. Stikket er smertefritt og klør ikke.

Riskoen for å bli smittet varierer også med årstid. Myggen trives og klekker mer under/etter regntiden.

Symptomer på malaria er først og fremst feber og hodepine. Den alvorlige formen for malaria har vanligvis en inkubasjonstid på 7-14 dager. Det vil si at dersom du blir syk før dette er det neppe malaria. Inkubasjonstiden kan være opp til seks måneder slik at man må tenke på malaria de første seks månedene etter hjemkomst. Feber under eller etter reise i tropiske land bør tolkes som malaria inntil det motsatte er bevist. Mange har i tillegg til feber også muskelsmerte og kvalme. Ved langtkommen malaria kan man blant annet få symptomer fra hjernen, sirkulasjonssvikt og nyresvikt.

I land med mye malaria er det stor overdiagnostisering av malaria. I en sveitsisk undersøkelse fra 2007 viste det seg at kun 15 prosent av de som var diagnostisert med malaria på reise av lokale leger, virkelig hadde malaria. Dette kan føre til unødvendig behandling og at andre sykdommer blir oversett. Mange afrikanske leger behandler det meste med injeksjoner. Disse kan være smittefarlige. I tillegg kan store doser malariamedisin være farlig. Dersom du tar malariatablettene dine som foreskrevet er det mye vanligere med en bakteriell mageinfeksjon enn malaria . Ta alltid kontakt med reiseforsikringsselskapet for å sjekke hvor det er klinikker med god kvalitet dersom du blir syk.

Barn og gravide er særlig utsatt for å få alvorlig malaria. Gravide bør ikke oppholde seg i områder med den farlige varianten falciparum.

Forebygging av malaria
Det viktigste forebyggende tiltak mot malaria innebærer å unngå å få myggstikk. Ingen av medikamentene som gis forebyggende mot malaria gir fullstendig beskyttelse. Egne myggbeskyttende tiltak er derfor svært viktig. Bruk myggspray med 20 % DEET, myggnett impregnert med permetrin og dekkende klær for å unngå å bli stukket av malariamyggen. Dekk føtter og ankler som særlig tiltrekker seg mygg.

På grunn av økende resistens mot malariamedisiner og eventuelle bivirkninger av medisinene er det viktig at den reisende og helsepersonell gjør en grundig vurdering ved valg av hvilken malariamedisin som skal brukes. Husk å ta malariatablettene som foreskrevet, også etter hjemkomst. De som kommer hjem med malaria har ofte glemt eller sluttet å ta tablettene. Regimene startes en uke/en dag før innreise for at effektiv medikamentkonsentrasjon skal oppnås, og avsluttes en eller fire uker etter utreise, avhengig av medikament. Et av medikamentene bør testes i tre uker før avreise, for å avdekke evt. bivirkninger.

De vanligste malariaforebyggende tablettene er Malarone (atovaqone/proguanil), Lariam (mefloquine) og Doxylin (Doksycykline).

Malarone (Atovaquon/proguanil) anbefales først og fremst dersom du skal på kortere reiser i områder med den alvorlige typen malaria (falciparum). Malarone er enkel å bruke og har forholdsvis lite bivirkninger. Kan brukes av voksne og barn over elleve kilo. Problemet er at den er dyr (ca tusen kroner måneden), noe som begrenser bruken for de som skal reise lenge. En stor fordel er at man begynner med tablettene kun en dag før innreise til malariaområde, dette gir stor fleksibilitet.

Lariam (Mefloquine) brukes også i områder med den farligste parasitten falciparum. Lariam tar man kun en gang i uken på samme tid. Oppstart en uke før innreise i malariaområde og kuren avsluttes fire uker etter opphold i malariaområde. Lariam kan ha en del bivirkninger. Særlig psykiske bivirkninger som depresjon og søvnvansker. Dette får ca. fem prosent. For å teste ut eventuelle bivirkninger bør du ta 3 prøvedoser i god tid før reisen. Eventuelle symptomer vil ofte vise seg i denne perioden. De som har en sykehistorie med depresjoner eller andre psykiske plager skal ikke ha Lariam og må velge et annet alternativ.

Doxylin (Doksycykline) er et antibiotikum som også kan brukes mot den alvorlige varianten falciparum. Doxylin virker godt mot malaria og er et godt alternativ for deg som ikke ønsker å bruke Lariam eller Malarone. Tablettene tas dagen før innreise, daglig under oppholdet, og i fire uker etter utreise fra malariaområde. Hovedbivirkningen er at cirka fem prosent blir noe mer sensitive for solen ved bruk av Doxylin.

Et siste alternativ er å få med seg en behandlingskur som man kan ta ved symptomer. Dette er mest aktuelt i Asia og Latin-Amerika, sjeldent i Afrika. I noen områder av verden er det såpass lite malaria at det er fornuftig å ikke ta malariatabletter, men heller være nøye med myggstikkprofylakse.

Kilder

WHO, CDC, Folkehelseinstituttet, Felleskatalogen

Kartet viser hvor risikoen er størst for å få malaria. Hentet fra WHO